PDF Drukuj Email
czwartek, 16 grudnia 2010 20:47

KLUB SPORTOWYpika-nona-gra-dziewczyna_17-1017215904„MARATOŃCZYK"

I. Sprawy organizacyjne.

Uczniowski Klub „Maratończyk" działający przy Publicznym Gimnazjum w Rudzie posiada następującą strukturę organizacyjną:


Zarząd Klubu Komisja Rewizyjna
1. Bartłomiej Mąka - prezes 1. Mirosława Budzyń - przewodniczący
2. Hubert Stachura - sekretarz 2. Ewa Zapała - członek
3. Ewa Stawiarska - członek 3. Anna Rafalska-Łodej - członek
4. Marcin Kosmala - członek
5. Anna Zawłocka - członek

Siedzibą Klubu jest budynek oraz obiekty Publicznego Gimnazjum w Rudzie -
Ruda, ul. Widok1 27 - 230 Brody. 

Klub nie prowadzi działalności finansowej. Środki finansowe niezbędne do działalności wygospodarowane są z budżetu szkoły oraz od sponsorów.

II. Działalność sportowa.

1. Zajęcia UKS - prowadzone są w pięciu sekcjach. Liczba uczniów biorących udział w zajęciach waha się w granicach
    od 14 - 20 w sekcjach.

2. Członkowie reprezentują UKS na zewnątrz startując w zawodach gminnych, powiatowych czy wojewódzkich.

TRZYMAJ FORMĘ -         sport acitve                  DOŁĄCZ DO NAS !!!